Błąd WebSpeed z procesu messenger (6019)

Msngr: Podana nazwa serwisu nie istnieje lub ma zły format. (5825): wsbroker1